LITTERATUR

 

Ageberg, G; Beyer, H; Eriksson, N E (1935): Göteborgs konserthus. Berättelse avgiven av stadsfullmäktiges byggnadskommitté för konserthuset vid invigningen den 4 oktober 1935.

 

Ahlsén, E (1942): Nya villor av svenska arkitekter: ett urval med text. Byggmästaren 1942.

 

Andersson, G; Caldenby, C; Tiselius, M (1993): Kortedala, kort historik och arkitekturguide. Göteborgs Stad, Kortedala. Chalmers tekniska högskola.

 

Atlestam, I; Caldenby, C; Tiselius, M (1999): Gamlestaden. Historik och arkitekturguide. Göteborgs Stad, Kortedala. Chalmers tekniska högskola.

  

Barta, G (1969): Arkitekt Nils Einar Eriksson

 

Beranek, L (1996): Concert and opera halls: how they sound.

 

Bjur, H (1988): Vattenbyggnadskonst i Göteborg under 200 år.

 

Brunnberg, K m fl (1990): Arkitektur i Malmö: en arkitekturguide för Malmö.

 

Caldenby, C (red) (1992): Göteborgs konserthus: Ett album.

 

Caldenby, C m fl (2006): Guide till Göteborgs arkitektur.

 

Dyrssen, C (1995): Musikens rum: metaforer, ritualer, institutioner: en kulturanalytisk studie av arkitektur i och omkring musik.

 

Engfors, C (1990): E G Asplund: arkitekt, vän och kollega.

 

Eriksson, E (2001): Den moderna staden tar form: arkitektur och debatt 1910-1935. Ordfront.

 

Eriksson, N E (1940): Mässhallen i Göteborg. Byggmästaren 18/1940.

 

Eriksson, N E; Ragndal, E (1951): Torpaområdet i Göteborg. Byggmästaren 24/1951.

 

Folksam (1960): Folksamhuset, Stockholm. Särtryck ur Arkitektur 10/1960.

 

Gullberg, A; Rudberg, E (2001): Byggare i Stockholm: byggmästarerollen under 1900-talet.

 

Hansson, T (1998): Vi byggde Göteborg. Hjalmarsson & Högberg.

 

Institute d´Architecture de l´Université de Genève (1995): Genève 1927. Concours pour le palais des nations.

 

Karlsson, L (2004): Centrumhuset – samspel mellan funktion och estetik. Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. Göteborgs Universitet.

 

Lönnroth, G (red) (2003): Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor. Göteborgs stadsmuseum.

Nationalencyklopedien (1989): Rubrikord: ”Nils Einar Eriksson”.

 

Nordisk familjebok (1951-55): Rubrikord: ”Nils Einar Eriksson”.

 

Rudberg, E (1999): Stockholmsutställningen 1930. Modernismens genombrott i svensk arkitektur. Stockholmia förlag.

 

Råberg, P G (1970, 1972): Funktionalistiskt genombrott. Radikal miljö och miljödebatt i Sverige 1925-1931. Norstedts.

 

Société des nations (1927): Concours d´architechture pour l´édification d´un palais de la société des nations, a Genève. Rapport du jury.

 

Winberg, C (2007): Amerikabåtarna: Från emigranter till miljonärer. Bokförlaget Arkipelag.

 

Zimdal, H m fl (1935): Göteborgs konserthus. Byggmästaren 35/1935.

 

Zimdal, H (1978): Nils Einar Eriksson 1899-1978. Arkitektur 6/1978.