ARKITEKTURLÄNKAR

 

Nils Einar Eriksson i Arkitektregistret

 

Foto på Gunnar Asplund (i förgrunden) och Nils Einar Eriksson (i mitten)

under arbetet med Stockholmsutställningen

 

Arkitekt Adrian Crispin Pettersson (1835-1912)

 

Biografi Ragnar Östberg

 

Biografi Ivar Tengbom

 

Le Corbusier

 

Biografi Sven Markelius

 

Biografi Alvar Aalto

 

Biografi Axel Larsson

 

Nationernas förbunds palats i Genève

 

                 *

 

Nils Einar Erikssons son Lars Einar Eriksson (1933-2009) var arkitekt och lärare

i husbyggnad på CTH. Han utarbetade 1957 en ”bekvämlighetskurva” för trappor.

Här ett utdrag ur Arkitektur nr 1964:7, där han beskriver denna trappkurva som

husbyggare fortfarande refererar till.

 

Höynä, U-K (2009) ”Ett steg i taget – trappor till lyst och nytta.

Kulturvärden 4/09, sid 35-39 (Statens Fastighetsverk).