Intervju med arkitekt Nils Einar Eriksson

gjord av Georg Barta 1969  - utdrag ljudfiler

 

Om Stockholmsutställningen 1930. Om Gunnar Asplund. Om Ragnar Östberg, Ivar Tengbom. Om utbildningen på Tekniska Skolan, KTH, KKH. Om studieresor i Europa. Del I. Del II Del III Del IV

 

Om akustik och Göteborgs konserthus. Del I Del II

 

Om tävlingen om Nationernas Förbunds hus 1927

 

Om arkitektens roll i samhället

 

Intervjun i dess helhet (110 min) finns tillgänglig på Arkitekturmuseet. Nils Einar Eriksson berättar om sin arkitektur och om kollegor, vänner och medarbetare som Alvar Aalto, Sven ”X-et” Erixson, Otto G Carlsund, Barbro Nilsson, Axel Larsson, Cyrillus Johansson, Olle Engkvist m fl.

 

Tävlingen om Nationernas Förbunds palats i Genève 1927 har ”i internationell historieskrivning betraktats som en vattendelare mellan traditionell och radikal arkitekturuppfattning.” (Råberg, P G: Funktionalistiskt genombrott. Norstedts 1972)

 

 

Litteratur med utdrag ur ovanstående intervju:

 

Barta, G (1969): Arkitekt Nils Einar Eriksson. /Arkitekturbiblioteket. CTH. Göteborg./

Dyrssen, C (1995): Musikens rum: metaforer, ritualer, institutioner: en kulturanalytisk studie av arkitektur i och omkring musik. Bo Ejeby förlag.

Engfors, C (1990): E G Asplund: arkitekt, vän och kollega.

Rudberg, E (1999): Stockholmsutställningen 1930: modernismens genombrott i svensk arkitektur. Stockholmia förlag.